0 Knoflík 2-Nations-Youth Academy/2-Nations-Youth Academy

2-Nations-Youth Academy


Společesko-politická angažovanost. Internacionálně. Řekni náror. Prezentace. Veřejná diskuze.

Popis projektu:

Angažovaní studenti vyšších ročníků gymnázií ze západních Čech mají každý rok možnost setkat se se svými kolegy z Horního Falcka. Na třídenní „2-Nations-Youth-Academy" mohou účastníci společně diskutovat na jakékoliv témata z aktuálního společensko-politického dění. Hlavní diskusní téma je každý rok velmi široké, a proto si sami účastníci na začátku setkání zvolí několik „menších“ podtémat, které je na dané věci nejvíce zajímají a každý má možnost zpracovávat tématiku jemu nejbližší.

 

Každá z těchto menších skupinek si ke svému tématu utvoří vlastní názor a vypracuje návrh nebo vizi do budoucnosti. K dispozici přitom mají rozmanitou škálu médií. Svou společnou vizi představí na závěr Akademie ve veřejné diskuzi, na kterou budou pozváni uznávaní odborníci v dané oblasti a další významní hosté.

Cíle projektu:

·         rozvoj kritického myšlení a diskusních kompetencí

·         formulace vlastního názoru a adekvátní argumentace

·         náhled do fungování mezinárodní spolupráce a diplomacie

·         probuzení politicko-společenské odpovědnosti

·         interkulturní výměna, odbourání vzájemných předsudků

·         rozšíření kompetence týmové spolupráce a práce v mezinárodní skupině

Kontaktní osoba:

Aneta Beranová
aneta.beranova@knoflik.org

Kooperační partner:

Jugendbildungsstätte Waldmünchen