0 Knoflík Digitálně internacionálně/Digital international

Digitálně internacionálně


Roboti nebo lidé? Kdo bude v budoucnosti vyrábět auta, péct chleba nebo třeba očkovat proti chřipce? Kde všude už dnes za nás pracují počítače? 

Digitálně internacionálně je nový projekt pro české a bavorské školy. Věnuje se tématu digitalizace, průmyslu 4.0 a změnám, které rozvoj informačních technologií přináší nejen do příhraniční oblasti. Součástí programu jsou exkurze do inovativních podniků v regionu. Cílem setkání je podat mladým lidem informace o možnostech profesního vzdělávání v průmyslových a technických oborech a motivovat je ke komunikaci v cizím jazyce – cenné kompetenci pro přeshraniční spolupráci. Semináře jsou nejvhodnější pro žáky ve věku od 12 do 20 let. Projekt organizuje plzeňský spolek Knoflík a Centrum pro vzdělávání mládeže ve Waldmünchenu. Finanční podporu poskytuje Evropský fond pro regionální rozvoj z programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl Evropská územní spolupráce 2014–2020 a Česko-německý fond budoucnosti.

Cílová skupina:

 

Partnerské školy z Čech a z Bavorska
mladiství od 12 – 20 let

 

Podporovatelé:

Kontaktní osoba:

Ing. Magdaléna Hrubá
magdalena.hruba@knoflik.org

Kooperační partner:

Jugendbildungsstätte Waldmünchen

Webové stránky:

 www.i-digi.eu