2 Knoflík Život? Otázka stylu! /Leben? Stil-Frage!

Život? Otázka stylu!


10 seminářů. Jednou Čechy, jednou Německo. Životní styl a potraviny. Lidská společnost & příroda.

„Život? Otázka stylu!“ je projekt, který propojuje české a bavorské školy a žákům pomáhá přemýšlet o svých spotřebních návycích. Během několika pětidenních setkání budou mladí Češi a Bavoři společně řešit otázky zdravého životního stylu. Cílem projektu je pomoci žákům základních a středních škol zorientovat se v možnostech stravování, ekologie, etického spotřebitelského chování, aby se dokázali sami zodpovědně rozhodovat například o tom, jaké potraviny budou kupovat. Příjemným vedlejším efektem je také to, že poznají vrstevníky ze sousední země, procvičí si cizí jazyk a natrénují si vystupování před publikem. Semináře jsou určené žákům ve věku 12- 20 let. Jazykovou bariéru dokáží odbourat hry a jazykové animace. Projekt organizuje plzeňský spolek KNOFLÍK spolu s Centrem pro vzdělávání mládeže ve Waldműnchenu za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) konkrétně z Programu přeshraniční spolupráce Česká republika–Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020, Česko-německého fondu budoucnosti a „Kinder- und Jugendprogramm des Bundes (KJP)“.

Cíle projektu:

  • vzdělávání v oblasti životního prostředí
  • rozvoj kritického myšlení a diskusních kompetencí
  • interkulturní výměna, odbourání vzájemných předsudků
  • podpora komunikace prostřednictvím jazykové animace
  • vzbuzení odpovědnosti za svůj dopad na životní prostředí a představení možnosti, jak může jednotlivec přispívat
  • podpora partnerských škol a jejich přátelství
  • senzibilizace pedagogů a pedagožek a představení nových metod pro výuku

Cílová skupina:

 

20 škol – 10 z Čech a 10 z Bavorska
mladiství od 12 – 20 let

Kontaktní osoba:

Ing. Magdaléna Hrubá
magdalena.hruba@knoflik.org

Kooperační partner:

Jugendbildungsstätte Waldmünchen

Webové stránky:

 www.stillove.eu